Defekt i hjärtats kammarvägg med högt blodtryck i lungorna, hypertrofi i höger kammare och dold eller tydlig cyanos.


Bilder