Virusinfektion hos möss som orsakar ödem och nekros, och därpå följande förlust av extremiteterna.


Bilder