Varig hudinflammation som vanligtvis orsakas av betastreptokockinfektion i samband med sår eller skada.


Bilder