Djupa skåror eller springor i tandytan, motsvarande klass 1-hål i Blacks kariesklassifikation.


Lämna ett meddelande om 'Emaljsprickor'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer