infektion orsakad av amöbor av släktet entamoeba. infektion med E. histolytica ger upphov till amöbadysenteri och leverabscess.Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer