tumörer belägna i utrymmet mellan kotornas periosteum och hårda hinna som omger ryggmärgen. Dessa tumörer är oftast metastatiska till sitt ursprung och kan ge upphov till nervstörningar genom masspåverkan på ryggmärgen eller nervrötterna, eller genom att hindra blodtillförseln till ryggmärgen.


Bilder