Sjukdomstillstånd kännetecknat av återkommande fokala krampanfall med sensoriska (lukt, syn, känsel, smak eller hörsel) manifestationer. Partiella anfall med åtföljande medvetandepåverkan hänförs till kategorin komplexa, partiella epilepsier.


Bilder