En subtyp av epilepsi som kännetecknas av att anfallen alltid framkallas av ett specifikt stimulus. hörsel- och synintryck och somatosensoriska stimuli, såväl som handlingar som t ex skrivande, läsning, ätande och beslutsfattande kan utlösa anfall hos benägna personer.


Lämna ett meddelande om 'Epilepsi, reflexutlöst'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer