En epilepsivariant som kännetecknas av ihållande ryckningar i en kroppsdel under kortare eller längre tid, timmar, dagar eller t o m år, utan utbredning till andra delar av kroppen. Sammandragningarna kan förstärkas av rörelse och avta, men inte försvinna, vid sömn. elektroencefalografi visar epilepsiliknande (spik- och vågformade) urladdningar på den hjärnhalva som är motsatt den påverkade kroppsdelen, i de flesta fall. De återkommande rörelserna kan utlösas från hjärnbarken eller dess underliggande strukturer (t ex hjärnstammen eller de basala ganglierna). Tillståndet har samband med RSSE, Rasmussens encefalit, multipel skleros, diabetes mellitus, hjärntumörer eller cerebrovaskulära sjukdomar.


Lämna ett meddelande om 'Epilepsia partialis continua'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer