infektion orsakad av erysipelothrix rhusiopathiae som nästan uteslutande drabbar personer sysselsatta med hantering av fisk, skaldjur, fjäderfä eller kött. det finns tre former av sjukdomen: en lindrig, lokalt begränsad form med svullnad och hudrodnad; en diffus form, som kan ge feber; samt en sällan förekommande systemisk form, förknippad med endokardit.


Wikipedia


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer