En kronisk bakterieinfektion i de större hudvecken, orsakad av corynebacterium minutissimum.


Bilder