Ett växtsläkte inom familjen papaveraceae (vallmoväxter) som innehåller benso[c]fenantridinalkaloider.


Bilder