Ett elakartat, olfaktoriskt neuroblastom som kan uppkomma i övre näshålans och silbensplattans epitelvävnad. det är en ovanlig cancerform (3% av näshåletumörerna) och den kan i sällsynta fall vara förknippad med överproduktion av hormoner (t ex vid siadh, cushings syndrom). Den har stor benägenhet för multipel, lokal återkomst och att bilda beniga metastaser.


Wikipedia

Lämna ett meddelande om 'Estesioneuroblastom, olfaktorisk'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer