1-allyl-4-hydroxi-3-metoxibensen. Den aktiva beståndsdelen i kryddnejlikolja och oljor från några andra kryddörter.


Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer