Tillstånd till följd av kastrering eller utebliven sexuell utveckling pga bristande testikelfunktioner.


Bilder