Ett växtsläkte (flocklar) inom familjen asteraceae. Endast arten E. cannabinum (hampflockel) förekommer i sverige.


Bilder