Ett stort växtsläkte (törlar) inom familjen euphorbiaceae (törelväxter), ordningen Euphorbiales och underklassen Rosidae. De har mjölkig saft och har enkönade, reducerade blommor, med en honblomma omgiven av flera hanblommor på samma planta. Honblommorna har tre pistiller, och hanblommorna en ståndare. Saften är giftig.


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer