Ett växtsläkte av familjen simaroubaceae. Medlemmarna innehåller kvassinoider, som på många håll har användning inom folkmedicin.


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer