En akut, generaliserad hudinflammation hos grisar, vilken uppträder vid 5 - 35 dagars ålder och bryter ut plötsligt. Morbiditeten är mellan 10 och 90%, och mortaliteten mellan 5 och 90%. De inflammatoriska förändringarna orsakas av Staphylococcus hyos, som dock inte förmår tränga igenom oskadad hud. Skav på fötter och ben, eller sår på kroppen, brukar föregå infektion. I akuta fall kan blåsbildande virus vara den faktor som banar väg för infektionen. Bakterien är känslig för de flesta antibiotika.


Bilder