Luftrörssjukdom till följd av överkänslighet för damm från fågelspillning.


Bilder