Alla infektioner hos fåglar orsakade av protozoer tillhörande släktena plasmodium, Leucocytozoon och Haemoproteus. Livscykeln hos dessa parasiter och de sjukdomar de framkallar är mycket lika dem man ser hos människor.


Lämna ett meddelande om 'Fågelmalaria'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer