Lokal hyperplasi (vävnadstillväxt) i epidermis hornskikt till följd av tryck eller gnidning. syn. valkar.


Bilder