Prematura hjärtslag utgående från ett ektopiskt förmaksfokus. Tillsammans med prematura hjärtkammarkomplex utgör de en av de vanligaste orsakerna till oregelbunden puls. De har en större benägenhet at t uppträda om det föreligger förmaksfel eller retledningsfel, såsom förmaksförstoring vid mitralstenos. prospektiva studier visar att prematura förmakskomplex inte är förenade med plötslig död.


Lämna ett meddelande om 'Förmaksprematurslag'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer