Ett autosomalt recessivt tillstånd eller en koagulationssjukdom som uppstår i samband med K-vitaminbrist. faktor vii är ett K-vitaminberoende glykoprotein som är väsentligt för den yttre koagulationsprocessen.


Lämna ett meddelande om 'Faktor VII-brist'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer