Godartade eller elakartade tumörer i äggledarna. tumörer är här ovanliga. Om sådana utvecklas, kan de uppträda i äggledarväggen eller växa ut i äggledarkanalen via en stjälk i väggen.


Bilder