infektion hos nötkreatur och andra gräsätare med jätteleverflundran Fascioloides magna. Infektionen leder till omfattande förstörelse av leverparenkymet.


Bilder