Hemolytisk anemi till följd av förtäring av favabönor eller inandning av pollen från vicia favaväxten hos personer med brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas i de röda blodkropparna.


Lämna ett meddelande om 'Favism'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer