Ett växtsläkte inom familjen myrtaceae (myrtenväxter) som odlas för den ätliga fruktens skull. Den skiljer sig från Guava (släktet psidium).


Bilder