Sjukdomar som omfattar lårbensnerven. Lårbensnerven kan skadas pga ischemi ( t ex i förbindelse med diabetesneuropatier), hoppressning, fysisk skada, kollagensjukdomar och andra sjukdomsförlopp. Kliniska drag är muskelsvaghet, oförmåga att böja höften och sträcka knäleden, quadricepsatrofi, nedsatt eller utebliven patellarreflex och nedsatt känsel på framsidan och mitten av låret.


Bilder