Medel med central verkan som både blockerar serotoninupptag och framkallar transportförmedlat frisättande av serotonin.


Terapeutiskt bruk

Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer