Hotande tillstånd hos fostret som yttrar sig som bradykardi eller takykardi och avgång av mekonium.


Wikipedia


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer