Sällsynt sjukdom karaktäriserad av smärtande, subkutana fettansamlingar (lipom). Den är vanligast hos kvinnor i postmenopausal ålder och är ofta förenad med trötthet och depressioner. syn. Dercums sjukdom; fettvävsreumatism; lipomatosis dolorosa.Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer