Brist på eller avsaknad av fibrinogen i blodet.


Bilder