Ett adenom med innehåll av fibrös vävnad. det måste särskiljas från adenofibrom, som är en tumör bestående av bindväv (fibrom) med körtelstrukturer (adenostrukturer).


Bilder