En ytterst sällsynt skelettumör, kännetecknad av riklig kollagenbildning och fibrös stromaväv, utan tecken på mitos eller pleomorfism. På röntgenbilder syns den som en osteolytisk förändring med tydliga avgränsningar och måste särskiljas från primärt skelettfibrosarkom.


Bilder