Ett antal små sårigheter i lungorna som kännetecknas av små, runda massformiga bildningar, 2-3 mm i diameter. De upptäcks oftast med lungdatortomografi. De kan ha samband med tumörmetastaser i eller utanför lungan, godartade granulom, eller andra skador.


Bilder