En genetisk sjukdom kännetecknad av hudmissbildning (hypoplasi), fettknutor och handanomalier. Den förekommer endast hos kvinnor och överförs som ett X-bundet, dominant drag.


Lämna ett meddelande om 'Fokal hudhypoplasi'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer