Sekundära eller systemiska infektioner pga spridning av mikroorganismer, vars primära infektionshärd är belägen i de parodontala vävnaderna.


Lämna ett meddelande om 'Fokal tandinfektion'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer