Cysta som bildats pga tillslutning av utförselgången för en äggblåsa eller liten körtel.


Bilder