benbrott till följd av någon skelettsjukdom eller annan, okänd orsak, och icke trauma.


Bilder