Ett växtsläkte (askar) inom familjen oleaceae. Några arter innehåller sekoiridoida glukosider. Endast F. excelsior (ask) växer vilt i sverige.


Symtom och diagnos

Symtom:

    

Mer information


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer