En företeelse hos nötkreatur, när tvåäggstvillingar av olika kön pga sammanväxta fosterhinnor får gemensamt blodomlopp, och därmed utbyte av hormoner, under fostertiden. Hankalvens androgena hormoner leder till att honkalven blir "dubbelkönad" och steril. Den sterila kvigan kallas då en "free martin". Utbytet av celler under fostertiden leder till utveckling av immuntolerans mellan tvillingarna.


Lämna ett meddelande om 'Freemartinism'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer