Ett växtsläkte tillhörande bryophyta (mossor), ordningen Jungermanniales. Medlemmarna innehåller seskviterpenlaktoner och kan orsaka kontakteksem. Arter i sverige är bl a späd frullania, hjälmfrullania, påsflikmossa och klippfrullania.


Bilder