frånvaro av öppning i gallgångarna, vanligen i gallgångarna utanför levern.


Lämna ett meddelande om 'Gallgångsatresi'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer