Sällsynta, smärtfria tumörer bestående av neoplastisk glia- och nervcellsvävnad, som främst förekommer hos barn och unga människor. Godartade former ger lång överlevnad i de fall tumören inte övergår till en histologiskt elakartad typ. De har en benägenhet att uppträda i synnerven och i hjärnans och ryggmärgens vita substans.


Bilder