Ett allvarligt tillstånd till följd av bakterieinvasion i frisk muskelvävnad från angränsande skadad vävnad. Infektionen börjar i sår som angripits av bakterier av släktet clostridium. C. perfringens är den vanligaste orsaken (ansvarig för mer än 80 % av fallen), medan C. novyi, C. septicum och C. histolyticum är de vanligaste orsakerna till infektion i de övriga fallen.


Lämna ett meddelande om 'Gasgangrän'


Vi utvärderar inte eller garantera riktigheten i innehållet i denna webbplats. Klicka här för Full Disclaimer