Kapillärutvidgning i slemhinnan i magsäckens antrum, bestående av förtjockade, röda kärlveck som strålar ut i längdriktningen från pylorus (nedre magmunnen) till antrum, och som vid endoskopisk undersökning påminner om mönstret i skalet på en mogen vattenmelon. Histologiska kännetecken är vidgade slemhinnekapillärer, enstaka blodproppar och fibromuskulär hypertrofi i lamina propria. Tillståndet är en orsak till kronisk blödning i övre mag-tarmkanalen.


Bilder