mag-tarmkatarr orsakad av coronavirus som kan vara kronisk hos vuxna grisar och dödlig hos kultingar.


Bilder