Ett växtsläkte tillhörande familjen asteraceae som orsakar vermeersiekteförgiftning hos får i sydafrika. Växterna innehåller dihydrogriesenin och ivalin (seskviterpenlaktoner). Tre kända arter är G. burkei (Vermeersiektebossie), G. filifolia och G. ornativa.


Bilder