Ett växtsläkte inom familjen gentianaceae vars medlemmar innehåller nitiol (en C25-sesterterpenoid) och nitidasin. Sex arter av 125 kända finns i sverige.


Bilder